Đã qua rồi thời kỳ mang cho ta định kiến
“tình dục là chuyện bất thường”.
Durex tin rằng đã đến lúc bình thường hoá
câu chuyện tình dục
để mọi người có thể mạnh dạn yêu
theo cách của bản thân
và cùng nhau chạm đỉnh.
Theo dõi thêm những hoạt động khác
của Durex tại
Durex Vietnam!